• 50. Qaf surəsiMəkkə surəsi/45 ayə
  • 50. Qaf surəsi, 25-ci ayəXeyrə mane olanı, həddi aşanı və (haqdan) şübhə edəni də!
  • MannaAAin lilkhayri muAAtadin mureeb
  • مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ